Historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Bogutach Piankach została założona w 1922r. przez 10 zamożniejszych gospodarzy mieszkańców takich miejscowości jak: Boguty Stągiewki, Boguty Wielkie, Boguty Chruściele, Boguty Leśne i Boguty Budasie. Gospodarze Ci to min. Bogucki Franciszek, Kiełczowski Jan, Żochowski Jan, Jamiołkowski Mateusz, Murawski Jan i inni. Pierwszym Prezesem Zarządu OSP był ówczesny sekretarz Gminy Pan Rutkowski zaś naczelnikiem był Franciszek Uszyński(przydomek Dudek). Z ofiarowanych przez mieszkańców Bogut sosen społecznie wybudowano szopę na sprzęt zlokalizowaną na placu gminnym (obecnie w tym miejscu znajduje się transformator). Później szopę tą przeniesiono bliżej szosy i rozbudowano dobudowując salę widowiskową, która służyła mieszkańcom Bogut do 1980r.

Sikawka ręczna - pierwszy sprzet gaśniczy naszej jednostkiPierwszym sprzętem strażackim OSP była przydzielona przez Starostę Powiatowego, wspólnie z zakładem ubezpieczeń sikawka ręczna kilka węży parcianych oraz 2 beczkowozy konne zawierające po 400 litrów wody. Środkami alarmowymi były: trąbka "sygnałówka" oraz tzw. Bekadełko. Do przewozu strażaków i sprzętu wyznaczone były przez Wójta Gminy konie: z wozami do przewozu ludzi i sikawki, a w uprzęży do ciągnięcia beczkowozów. Do przewozu sprzętu do pożaru lub na ćwiczenia były wyznaczone konie mieszkańców Bogut, którzy na sygnał alarmowy (uderzenie w metal) podjeżdżali swoimi wozami, ładowali sprzęt i jechali do pożaru. A były i tak przywiązane konie, że na sygnał alarmowy trąbki o mało nie rozwaliły stajni, min. taką klacz miał pan Stanisław Borecki, który jeździł beczkowozem. Sprzętem tym posługiwano się do 1950r. W okresie okupacji obok remizy w budynku szkoły mieścił się posterunek żandarmerii niemieckiej. Żandarmi Ci zarządzili aby wnętrze sali przebudować na pomieszczenia mieszkalne dla policjantów polskich z nimi współpracujących, natomiast w wozowni urządzili magazyn na sprzęt oraz różne przedmioty zabierane Polakom i znaleziona broń. Żandarmi zabrali Panu Białemu Polikarpowi z Białych Giezk ręczna sikawkę i przekazali ja strażakom, po wyzwoleniu sikawka ta zaostała zwrócona właścicielowi. W czasie jednego z pożarów w okresie okupacji miało też miejsce niecodzienne zdarzenie. W lecie 1943r. po ukazaniu się dużego dymu w kierunku miejscowości Kamieńczyk Wielki, zarządzono alarm i strażacy wyjechali w kierunku pożaru. Po dojechaniu do Kamieńczyka Wielkiego okazało się że pali się w Godlewie Wielkim- strażacy pojechali więc dalej. Po dojechaniu na miejsce pożaru naczelnik straży Pan Czesław Bogucki zauważył obecnego przy pożarze Komisarza niemieckiego z Czyżewa i natychmiast zameldował mu o przyjeździe strażaków z Bogut. Komisarz patrząc na białe od piany konie, wezwał miejscowego sołtysa nakazując wstawienie tych koni do stajni i podstawienie do ciągnięcia beczkowozów innych koni. Komisarz spisał personalia naczelnika Czesława Boguckiego i nakazał stawić się w Swoim biurze w Czyżewie następnego dnia. Naczelnik zgodnie z nakazem razem ze Stanisławem Boreckim pojechali furmanka do Czyżewa. Po drodze przychodziły im do głowy różne myśli, a przeważnie te najgorsze. Po zameldowaniu się u Komisarza Pan Czesław dostał w nagrodę za gaszenie pożaru 10 kompletów ubrań ochronnych.

Remiza OSP w latach 60-tychPo wyzwoleniu kraju salę strażaków przywrócono do pierwotnego stanu ale władze zabrały ja przeznaczając na magazyn zboża dostarczanego w ramach w ramach kontyngentu. Po opróżnieniu ze zboża sala ta powróciła w użytkowanie strażaków. Pierwszy samochodem, który posiadała OSP w Bogutach Piankach był samochód ciężarowy marki "Szewrolet" zakupiony z własnych pieniędzy OSP. Jednak nie służył on strażakom długo, gdyż uległ awarii i został wycofany przez Komendę Powiatową Straży Pożarnych w Ostrowi Mazowieckiej. Na jego miejsce przydzielono podobnie przestarzały już samochód beczkowóz "Dodże" wyposażony w beczkę i pomieszczenie na motopompę bez pomieszczenia dla załogi. Następnym samochodem był Star 20, ale pierwszym typowo pożarniczym wozem był przekazany w 1965r. przez Komendę Powiatową Straży Pożarnych w Ostrowi Mazowieckiej Star 21 razem z nową motopompą M-800. W roku 1982 Ochotnicza Straż Pożarna w Bogutach Piankach otrzymała nieodpłatnie od wojska używany samochód Star 26P. W późniejszym okresie oba te samochody zostały wymienione przez Komendę Rejonową w Wysokiem Mazowieckiem na nowszy typ Stara 26P oraz pożarniczego Jelcza 004, który służy strażakom z Bogut do dnia dzisiejszego.

Budowa Domu Strażaka - obecnej remizy i budynku GOKiSW 1973r. przy dużej pomocy Komendanta Straży Pożarnej w Ostraowi Mazowieckiej Pana Sławomira Gałeckiego rozpoczęto budowę "Domu Strażaka" w Bogutach. Budowę rozpoczęto w czynie społecznym, przy pomocy miejscowego Kółka Rolniczego wykonano wykop pod podpiwniczenie , następnie fundamenty i wybudowano parter budynku. W 1975r. po dokonaniu nowego podziału administracyjnego kraju Boguty znalazły się w województwie łomżyńskim, którego władze zabroniły kontynuowania budowy "Domu Strażaka". Dopiero przy wydatnej pomocy ówczesnego Naczelnika Gminy Romana Karaczuna, który uzyskał informacje, że budowa może być kontynuowana ale pod nazwą Gminnego Ośrodka Kultury, prace zostały wznowione. W związku z tym Komitet budowy "Domu Strażaka" zawarł z władzami Gminy porozumienie o zmianie nazwy budowanego obiektu na Gminny Ośrodek Kultury i przekazaniu inwestycji Urzędowi Gminy. Zawarto też porozumienie, że po skończeniu budowy OSP otrzyma nieodpłatnie w tym budynku 2 garaże, pomieszczenia na sprzęt oraz pomieszczenia nad kotłownią.

Druhowie OSP Boguty Pianki - lata 80-teW 1982r. na 60-tą rocznicę założenia OSP Boguty Pianki odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru. Inicjatorem fundacji tego sztandaru był ówczesny proboszcz ks. Aleksander Urynowicz, składając jednocześnie jako pierwszy pewną kwotę na ten cel i wydatnie pomagając w realizacji tego pomysłu. W 1993r. OSP otrzymała nieodpłatnie od Wojska samochód ciężarowy Star 29, który został przekarosowany na samochód pożarniczy GBM 2,5/8. Samochód ten został włączony do podziału bojowego, a OSP została zakwalifikowana jako jednostka typu S-3. W 1995r. jednostka OSP Boguty włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, w związku z tym oprócz gaszenia pożarów bierze udział innych zagrożeń, w tym wyposażona jest w sprzęt do ratownictwa drogowego. W 1996r. naszą gminę nawiedził huragan łamiąc tysiące drzew, które spadały na drogi i budynki, zerwane zostały dachy, zalane wodą piwnice i studnie. Jako pierwsi z pomocą poszkodowanym pospieszyli ochotnicy z OSP Boguty, i przez 10 dni razem z Jednostka Ratowniczo Gaśniczą w Zambrowie pracowali przy usuwaniu skutków tego huraganu.

Uroczyste przekazanie samochodów Star 266 i Jelcz P422 9 listopada 2007r. odbyło się uroczyste przekazanie samochodów Jelcz P422 i Star 266. Wśród przybyłych gości byli min. komendant wojewódzki PSP nadbryg. Ryszard Psujek, krajowy i mazowiecki kapelan strażaków mł. Bryg. Ks. Krzysztof Jackowski, proboszcz naszej parafii ks. Stanisław Mikucki, Wiceprezes ZOW ZOSP RP dh Andrzej Wyszogrodzki, dyr. Wydziału Zarządzania funduszami Europejskimi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Leszek Król, komendant powiatowy bryg. Krzysztof Hoffman oraz starosta ostrowski Zbigniew Kamiński. Samochód Jelcz został pozyskany z Komendy Wojewódzkiej PSP i niczym nie przypominał on obecnego samochodu, co potwierdził na uroczystości nadbryg. Ryszard Psujek. Remont strażacy wykonali sami. Karosacja Stara 266 wykonana została w specjalistycznym zakładzie na podwoziu pozyskanym z BOR'u. 60 tys. dotacji otrzymali z ZOW ZOSP RP, a drugie tyle zobowiązał się pokryć wójt Józef Bogucki. Przy tej okazji wyremontowane zostały garaże, w których już znajduje się jeden Jelcz 004- dokonano wymiany drzwi i podniesienia dachu na jednym z garaży. Tym samym Star 29 został przekazany OSP Drewnowo Gołyń. Nasza jednostka wchodzi w skład Powiatowej Kompanii Odwodowej, bierze więc udział w ćwiczeniach zgrywających. Strażacy biorą też udział w powiatowych zawodach sportowo pożarniczych. Jednostka jest odznaczona Złotym medalem za zasługi dla Pożarnictwa.

Historia na podstawie wspomnień śp. dh Antoniego Zakrzewskiego
   
 © 2010 Ochotnicza Straż Pożarna w Bogutach Piankach    Wszystkie Prawa Zastrzeżone        Wykonanie i prowadzenie strony: dh Patryk Świerżewski