Co robić gdy...

...zauważyłeś pożar

Każdy w przypadku zauważenia pożaru zobowiązany jest zachować spokój i niezwłocznie zaalarmować osoby przebywające w strefie zagrożenia, nie dopuszczając do paniki oraz wezwać straż pożarną tel.998 Po wykręceniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 i zgłoszeniu się dyżurnego należy spokojnie i wyraźnie podać:

 1. swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
 2. adres i nazwę obiektu,
 3. co się pali, na którym piętrze,
 4. czy występuje zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.
 5. po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Przyjmujący może zażądać:

 1. potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie,
 2. dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.

Największe zagrożenie dla osób przebywających w pobliżu pożaru niesie ze sobą zadymienie poziomych i pionowych dróg ewakuacji. W przypadku pożaru we własnym mieszkaniu należy:

 1. wyprowadzić z mieszkania dzieci i osoby niepełnosprawne,
 2. w zależności od zaistniałej sytuacji podjąć działania gaśnicze, wyłączyć dopływ gazu i energii elektrycznej, nie otwierać okien,
 3. jeśli ugaszenie pożaru we własnym zakresie jest niemożliwe, opuścić mieszkanie zamykając drzwi jedynie na klamkę.

Nie można dopuścić do odcięcia przez pożar drogi wyjścia z mieszkania.

 • zaalarmować straż pożarną i osoby znajdujące się w sąsiednich lokalach.
 • w przypadku odcięcia drogi wyjścia z mieszkania udać się do pomieszczenia najdalej usytuowanego od pożaru posiadającego okno lub balkon zabierając ze sobą (jeśli jest to możliwe) mokry koc zamykając za sobą drzwi do innych pomieszczeń na klamkę. Wezwać pomoc przez okno lub z balkonu, a w przypadku silnego wzrostu temperatury i zadymienia położyć się na balkonie pod oknem i okryć szczelnie kocem lub innym okryciem.

W przypadku pożaru w mieszkaniu sąsiednim lub na niższej kondygnacji oraz zadymienia korytarza i klatki schodowej należy:

 1. pozostać w domu zamykając drzwi wejściowe do mieszkania jedynie na klamkę,
 2. zakręcić zawór gazu, wyłączyć wszystkie odbiorniki energii elektrycznej,
 3. w celu niedopuszczenia do przenikania dymu i wysokiej temperatury przez drzwi wejściowe do mieszkania należy zabezpieczyć otwory i nieszczelności drzwi (np. mokrym ręcznikiem),
 4. przygotować zapas wody do gaszenia lub chłodzenia elementów konstrukcyjnych i wyposażenia,
 5. w razie potrzeby wzywać pomocy przez otwarte okno lub balkon.

W przypadku pożaru na wyższej kondygnacji:

 • należy pozostać w mieszkaniu lub opuścić je na wezwanie kierującego akcją gaśniczą zamykając drzwi wejściowe do mieszkania na klucz

Niezależnie od powyższych wskazań, po przybyciu straży należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierownika akcji ratowniczo-gaśniczej.

...jesteś świadkiem wypadku drogowego

Zabezpiecz miejsce zdarzenia:

 1. "zasłoń" miejsce wypadku oraz osoby udzielające pomocy bryłą swojego pojazdu, który musi mieć włączone światła awaryjne i postojowe ( w warunkach nocnych konieczne są włączone światła mijania, to one oświetlą miejsce wypadku ),
 2. w odpowiedniej odległości ustaw trójkąty ostrzegawcze ( własny lub z pojazdów poszkodowanych ),
 3. wykorzystaj światło ostrzegawcze latarki podręcznej,
 4. przy pomocy telefonu komórkowego ( połączenie z numerami alarmowymi 998,997,999,112 jest bezpłatne ) lub radia CB wezwij służby ratownicze, policję,
 5. jeżeli nie możesz spełnić powyższego warunku, spróbuj zatrzymać inne pojazdy bo sam możesz nie być skuteczny w działaniu,
 6. jeżeli nie masz szans na pomoc innych, nie trać czasu zacznij działać sam najważniejsze dla rannych bez pulsu i oddechu są pierwsze 4 minuty, ale pomoc im udzielona musi być fachowa.

Zbliżając się do pojazdów, które uległy wypadkowi:

 1. weź ze swojego pojazdu gaśnicę,
 2. weź ze swojego pojazdu apteczkę,
 3. weź ze swojego pojazdu narzędzie, którym będziesz mógł zbić szybę lub pomoże ci w otwarciu drzwi,
 4. weź ze swojego pojazdu nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa lub inne ostre narzędzie, które może go zastąpić ( scyzoryk, nóż myśliwski, itp.)
 5. oceń, czy pojazd nie ulegnie niekontrolowanemu niebezpiecznemu ruchowi lub przemieszczeniu,
 6. sprawdź czy z pojazdu (-ów) nie wycieka lub nie ulatnia się medium napędowe,
 7. zachowaj szczególną ostrożność,
 8. spróbuj zatrzymać inne pojazdy bo sam możesz nie być skuteczny w działaniu, jeżeli nie masz szans na pomoc innych nie trać czasu działaj sam.

Wykonaj następujące czynności jeżeli jesteś przy pojazdach:

 1. sprawdź, które drzwi otwierają się i ułatwi to kontakt z poszkodowanymi,
 2. jeżeli drzwi nie dają się otworzyć, zbij szybę, w taki sposób, aby nie powodować dodatkowych urazów u poszkodowanych,
 3. zbijając szyby zachowaj szczególną ostrożność - pamiętaj, że szkło hartowane ( najczęściej szyby boczne ) rozpada się na małe ostre kawałki, natomiast szyby klejone ( zawsze szyba przednia i w większości przypadków tylna ) pękają, ale pozostają zwykle w jednym elemencie,
 4. dostań się do środka pojazdu, wyjmij kluczyki ze stacyjki, ale zostaw je w samochodzie,
 5. oceń czy dalsze czynności ratownicze na pewno nie zagrażają twojemu zdrowiu i życiu,
 6. w przypadku jeśli samochód stanie w płomieniach, użyj dostępnej Ci gaśnicy samochodowej - nie obawiaj się zbiornik paliwa nie eksploduje.
 7. jeśli stwierdzisz u poszkodowanych brak oznak pulsu i oddechu przystąp do ożywiania,
 8. najskuteczniejsze działania przedmedyczne wykonasz z dala od uszkodzonych pojazdów ewakuując poszkodowanych.

Nie rób tego jednak, jeżeli nie umiesz zrobić tego prawidłowo, ponieważ możesz pogłębić urazy, a nawet spowodować śmierć poszkodowanego.

Zalarmuj służby ratownicze, a w przypadku gdy:

 1. samochód nie jest narażony na niekontrolowany ruch lub przemieszczenie,
 2. nie ma wycieków paliwa,
 3. odłączona jest instalacja elektryczna pojazdu,
 4. miejsce zdarzenia jest odpowiednio zabezpieczone,
 5. poszkodowani dają oznaki życia, ale są uwięzieni w pojeździe.

przystąp do udzielania im pierwszej pomocy ( opatrzenia ran, tamowania krwotoków, ustabilizowania kręgosłupa i kończyn ). Kontroluj oddech i czynności serca poszkodowanych, okryj ich kocem lub odzieżą w celu uniknięcia pogłębienia wstrząsu. Zostań przy poszkodowanych do czasu przybycia ratowników.

Źródło: SGSP w Warszawie
   
 © 2010 Ochotnicza Straż Pożarna w Bogutach Piankach    Wszystkie Prawa Zastrzeżone        Wykonanie i prowadzenie strony: dh Patryk Świerżewski