Walne Zebranie Sprawozdawcze

W piątek 23 stycznia w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu druhowie Naszej jednostki spotkali się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków. Otwarcia zebrania dokonał Prezes dh Eugeniusz Bogucki oraz powitał zaproszonych gości, wśród których obecni byli: Wiceprezes ZOW, Prezes ZOP ZOSP RP dh Andrzej Wyszogrodzki, zastępca Komendanta PSP w Ostrowi Mazowieckiej mł. bryg. Leszek Falbowski, st. bryg. w stanie spoczynku Krzysztof Hoffman, Wójt Gminy Boguty-Pianki dh Józef Bogucki oraz Roman Świerżewski dyrektor GOKiS w Bogutach-Piankach. Następnie przedstawiony został porządek obrad i według kolejnych punktów porządku obrad odczytane zostały sprawozdania z działalności, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej.

Stan osobowy Naszej jednostki wynosi obecnie 52 członków. W ubiegłym roku sprawozdawczym przybyło 4 nowych członków. W roku 2014 jednostka OSP Boguty-Pianki wyjeżdżała 21 razy do akcji ratowniczo-gaśniczych. Nasi strażacy wyjeżdżali do 7 pożarów oraz 14 miejscowych zagrożeń, do których zaliczają się wypadki drogowe, wyjazdy do powalonych drzew oraz miejscowych podtopień. W ubiegłym roku miał miejsce jeden alarm fałszywy. W ramach tych wyjazdów strażacy wyjeżdżali 4 razy poza teren naszej gminy, tj. na teren gminy Nur, Szulborze Wielkie oraz Zaręby Kościelne. W kursach szkoleniowych w ubiegłym roku uczestniczyło dwunastu strażaków tj. kurs podstawowy OSP, kurs ratownictwa technicznego oraz kurs dowódców OSP. Pięciu strażaków ukończyło kurs i zdobyło dyplomy z tytułem ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. W ramach szkoleń jeden zastęp Naszej jednostki brał udział w ćwiczeniach - współpraca ze śmigłowcem LPR. W roku sprawozdawczym Nasza jednostka pozyskała następujący sprzęt tj. lampy ledowe do masztu oświetleniowego, radiotelefon przenośny Motorola, 2 pirometry, czujnik wielogazowy, uzupełnienie do torby medycznej PSP-R1, szelki ratownicze, rękawice ognioodporne, cztery komplety ubrań kwasoodpornych oraz dwie kominiarki.

W maju ubiegłego roku Nasza jednostka była organizatorem uroczystości Dnia Strażaka. Zorganizowano również pokaz sprzętu i wyposażenia jaki posiada Nasza jednostka w Szkole Podstawowej w Tymiankach-Buciach oraz na festynie św. Antoniego w Bogutach-Piankach. W miesiącu listopadzie strażacy Naszej jednostki licznie uczestniczyli we Mszy Świętej za zmarłych strażaków z powiatu ostrowskiego, której gospodarzem w tym roku była parafia w Szulborzu Wielkim.

Po odczytaniu sprawozdań przedstawiono i omówiono plan działań na rok bieżący. W czasie dyskusji głos zabrali Wiceprezes ZOW, Prezes ZOP ZOSP RP dh Andrzej Wyszogrodzki oraz zastępca Komendanta PSP w Ostrowi Mazowieckiej mł. bryg. Leszek Falbowski. Po zakończeniu dyskusji Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium zarządowi oraz przyjęło sprawozdania i plan działalności. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zebrania zaproszeni zostali na tradycyjny posiłek.

   
 © 2010 Ochotnicza Straż Pożarna w Bogutach Piankach    Wszystkie Prawa Zastrzeżone        Wykonanie i prowadzenie strony: dh Patryk Świerżewski