Walne Zebranie Sprawozdawcze

W piątek 7 lutego w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków OSP Boguty-Pianki. Otwarcia zebrania dokonał Prezes dh Eugeniusz Bogucki oraz powitał zaproszonych gości, wśród których obecni byli: Wiceprezes ZOW, Prezes ZOP ZOSP RP dh Andrzej Wyszogrodzki, Komendant PSP w Ostrowi Mazowieckiej mł. Bryg. Janusz Iwanowski, st. bryg. w stanie spoczynku Krzysztof Hoffman, st. bryg. w stanie spoczynku Józef Warchoł, oraz Wójt Gminy Boguty-Pianki dh Józef Bogucki. Następnie przedstawiony został porządek obrad i według kolejnych punktów porządku obrad odczytane zostały sprawozdania z działalności, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej. Na zebranie przybyło 30 spośród 47 członków, przybyło również 4 nowych kandydatów tj. Bogucki Albert, Majewski Grzegorz, Tymiński Radosław oraz Zawistowski Łukasz.

W roku 2013 jednostka OSP Boguty-Pianki wyjeżdżała 31 razy do akcji ratowniczo-gaśniczych. Nasi strażacy wyjeżdżali do 4 pożarów oraz 27 miejscowych zagrożeń, do których zaliczają się wypadki i kolizje drogowe, wyjazdy do powalonych drzew, miejscowych podtopień oraz usuwanie gniazd niebezpiecznych owadów. W ramach tych wyjazdów strażacy wyjeżdżali 10 razy poza teren naszej gminy, tj. na teren gminy Nur. W kursach szkoleniowych w ubiegłym roku brało udział sześciu strażaków. Trzech strażaków ukończyło szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu OSP tj. Morawski Mariusz, Sienicki Stanisław oraz Zakrzewski Ireneusz. Również trzech strażaków ukończyło kurs w Pruszczu Gdańskim i zdobyło dyplomy z tytułem ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy tj. Bobek Sebastian, Majewski Szczepan i Świerżewski Patryk. W roku sprawozdawczym Nasza jednostka pozyskała następujący sprzęt tj. agregat oddymiający, 9 pasów bojowych, 4 tłumice, 2 klucze do łaczników, 2 kombinezony przeciwko agresywnym owadom oraz belkę sygnalizacyjną opartą o technologię LED do samochodu Jelcz.

W maju ubiegłego roku Nasza jednostka była organizatorem uroczystości Dnia Strażaka. Zorganizowano również dwa pokazy dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Bogutach-Piankach, na których zaprezentowano sprzęt ratowniczo-gaśniczy jaki posiada Nasza jednostka. W ubiegłym roku Nasi strażacy brali udział w zabezpieczeniu VI Dożynek Powiatowych, które odbyły się w Bogutach-Piankach oraz licznie uczestniczyli we Mszy Świętej za zmarłych strażaków z powiatu ostrowskiego. Podsumowując ubiegły rok warto podkreślić, że na IX Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych drużyna z Naszej Jednostki zajęła wysokie III miejsce na 11 drużyn startujących.

Po odczytaniu sprawozdań przedstawiono i omówiono plan działań na rok bieżący. W czasie dyskusji głos zabrali Wiceprezes ZOW, Prezes ZOP ZOSP RP dh Andrzej Wyszogrodzki, Komendant Powiatowy PSP w Ostrowi Mazowieckiej mł. bryg. Janusz Iwanowski oraz Wójt dh Józef Bogucki. Po zakończeniu dyskusji Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium zarządowi oraz przyjęło sprawozdania i plan działalności. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zebrania zaproszeni zostali na tradycyjny posiłek.

   
 © 2010 Ochotnicza Straż Pożarna w Bogutach Piankach    Wszystkie Prawa Zastrzeżone        Wykonanie i prowadzenie strony: dh Patryk Świerżewski