Walne Zebranie Sprawozdawcze

W piątek 25 stycznia w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu druhowie Naszej jednostki spotkali się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków. Otwarcia zebrania dokonał Prezes dh Eugeniusz Bogucki oraz powitał zaproszonych gości, wśród których obecni byli: Wiceprezes ZOW, Prezes ZOP ZOSP RP dh Andrzej Wyszogrodzki, Komendant Powiatowy PSP w Ostrowi Mazowieckiej st. bryg. Józef Warchoł, oraz Wójt Gminy Boguty-Pianki dh Józef Bogucki. Następnie przedstawiony został porządek obrad i według kolejnych punktów porządku obrad odczytane zostały sprawozdania z działalności, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej.

Stan osobowy Naszej jednostki wynosi obecnie 47 członków. W ubiegłym roku przybyło trzech członków. W tym roku przybył jeden kandydat. W ubiegłym roku z powodu śmierci odeszło trzech druhów. W styczniu pożegnaliśmy dh Ryszarda Żochowskiego, zaś w marcu dh Jana Majewskiego. W maju pożegnaliśmy zasłużonego strażaka i działacza Naszej jednostki dh Antoniego Zakrzewskiego, który przez ponad 35 lat pełnił funkcję naczelnika jednostki, a w ostatnim okresie funkcję sekretarza. Dh Antoni Zakrzewski za Swoje długoletnie zasługi dla pożarnictwa był odznaczony medalem honorowym im. Bolesława Chomicza.

W roku 2012 Nasza jednostka brała udział w 31 akcjach ratowniczo-gaśniczych. Nasi strażacy wyjeżdżali do 12 pożarów oraz 19 miejscowych zagrożeń, do których zaliczają się wypadki drogowe, wyjazdy do powalonych drzew oraz miejscowych podtopień. W ramach tych wyjazdów strażacy wyjeżdżali pięć razy poza teren naszej gminy tj. trzy razy do pożaru na terenie gminy Nur i raz do pożaru na terenie gminy Zaręby Kościelne, brali również udział w usuwaniu skutków nawałnicy na terenie gmin Szulborze Wielkie i Andrzejewo. W kursach szkoleniowych pięciu druhów ukończyło kurs podstawowy OSP zorganizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowii Mazowieckiej oraz odbyło szkolenie w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Pionkach koło Radomia. W ubiegłym roku Nasza jednostka pozyskała nowy sprzęt, zakupione zostały min. węże W-75 i W-52 oraz hełmy "Calisia" (6 sztuk). W dwóch pojazdach w oświetleniu ostrzegawczym wymienione zostały lampy na tzw. ledowe.

W czerwcu ubiegłego roku OSP w Bogutach-Piankach była jednym ze współorganizatorów Festynu na Św. Antoniego, na którym to zaprezentowała pokaz działań ratowniczych. Zorganizowane zostały również dwa spotkania typu pogadanka na temat bezpieczeństwa pożarowego i zaprezentowanie sprzętu jakim dysponuje jednostka dla przedszkolaków oraz uczniów SP w Zawistach Dworakach. W roku ubiegłym jednostka OSP Boguty-Pianki obchodziła 90-lecie swojego powstania, z tej okazji 21 lipca odbyła się uroczystość tego jubileuszu. W miesiącu listopadzie Nasza jednostka była jednym ze współorganizatorów Mszy Świętej za zmarłych strażaków z powiatu ostrowskiego, której gospodarzem była Nasza parafia.

Po odczytaniu sprawozdań przedstawiono i omówiono plan działań na rok bieżący. W czasie dyskusji głos zabrali Wiceprezes ZOW, Prezes ZOP ZOSP RP dh Andrzej Wyszogrodzki oraz Komendant Powiatowy PSP w Ostrowi Mazowieckiej st. bryg. Józef Warchoł. Po zakończeniu dyskusji Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi oraz przyjęło sprawozdania i plan działalności. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zebrania zaproszeni zostali na tradycyjny posiłek.

   
 © 2010 Ochotnicza Straż Pożarna w Bogutach Piankach    Wszystkie Prawa Zastrzeżone        Wykonanie i prowadzenie strony: dh Patryk Świerżewski